GENERATIE 1

1   CORNELIS DOUWES SCHAAF Cornelis is overleden op dinsdag 14 juli 1807 in Hindeloopen.
Beroep:
Timmerman
Cornelis trouwde met Pieter Dirks.
Kind van Cornelis en Pieter:
1 Douwe Cornelis Schaaf, geboren op zondag 9 oktober 1785 in Hindeloopen. Volgt 2.

GENERATIE 2

2   DOUWE CORNELIS SCHAAF is geboren op zondag 9 oktober 1785 in Hindeloopen, zoon van Cornelis Douwes Schaaf (zie 1) en Pieter Dirks Hij is gedoopt op zondag 23 oktober 1785 in Hindeloopen. Douwe is overleden op woensdag 6 september 1848 in gemeente Hemelumer Oldeferd, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 september 1848.
Adressen:
± 1813     Hindeloopen
± 1826     Koudum, Galamadammen
Beroepen:
± 1813     Timmerman
± 1815     Timmermans knecht
van ± 1820 tot ± 1824     Visser
± 1826     werkman
Douwe trouwde met Reinder Jappes Sterg ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 31 mei 1815 in Hindeloopen. Reinder is geboren omstreeks dinsdag 25 december 1787 in Hindeloopen, dochter van Jappe Okkes Sterg en Fulkert Broers.
Kinderen van Douwe en Reinder:
1 Cornelis Douwes Schaaf, geboren op vrijdag 12 november 1813 in Hindeloopen. Volgt 3.
2 Jappe Schaaf, geboren op donderdag 25 januari 1816 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt 4.
3 Taat Douwes Schaaf, geboren op vrijdag 11 april 1817 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt 5.
4 Broer Douwes Schaaf, geboren op zaterdag 25 juli 1818 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt 6.
5 Dirk Douwes Schaaf, geboren op zondag 19 maart 1820 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt 7.
6 Vulker Schaaf, geboren op vrijdag 21 juni 1822 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt 8.
7 Pieter Schaaf, geboren op dinsdag 18 mei 1824 in Koudum, Galamadammen. Volgt 9.
8 Dries Schaaf, geboren op zondag 25 juni 1826 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt 10.
9 Dries Schaaf, geboren op zondag 3 oktober 1830 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Volgt 11.

GENERATIE 3

3   CORNELIS DOUWES SCHAAF is geboren op vrijdag 12 november 1813 om 01:00 in Hindeloopen, zoon van Douwe Cornelis Schaaf (zie 2) en Reinder Jappes Sterg Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 november 1813. Cornelis is overleden na vrijdag 20 april 1888, minstens 74 jaar oud.
Adressen:
van ± 1875 tot ± 1877     Sneek
± 1880     Den Helder   [bron: huwelijksakte Douwe schaaf]
Beroepen:
van ± 1856 tot ± 1875     Schippersknecht (Kon niet aanwezig zijn bij de aangifte van Douwe omdat hij op reis was naar Londen.)   [bron: Akte Schaaf-Geboorte 1856-Douwe.pdf]
± 1877     Schipper
(1) Cornelis trouwde met Antje Rienks Baarda 25 jaar oud, op donderdag 21 januari 1847 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Antje is geboren op zaterdag 29 december 1821 in Makkum, gemeente Wonseradeel, dochter van Rienk Ottes Baarda en Aaltje Eelkes Reekes. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1821. Antje is overleden op woensdag 13 juni 1866 in Workum, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 juni 1866.
Beroep:
± 1847     Dienstmaagd te workum
(2) Cornelis trouwde met Sytske van der Laan 54 jaar oud, op zondag 20 mei 1877 in Sneek. Sytske is geboren op zaterdag 9 november 1822 in Nijehaske, gemeente Haskerland, dochter van Sytse Siegers van der Laan en Foekjen Andries Hoeben. Sytske is weduwe van Otte Rienks Baarda (1817-1873), met wie zij trouwde op zaterdag 27 oktober 1849 in gemeente Wymbritseradeel.
Kinderen van Cornelis en Antje:
1 Reinskje Schaaf, geboren op zaterdag 1 april 1848 in Workum. Volgt 12.
2 Aaltje Schaaf, geboren op woensdag 9 januari 1850 in Workum. Volgt 13.
3 Aaltje Schaaf, geboren op donderdag 1 juli 1852 in Workum. Volgt 14.
4 Douwe Schaaf, geboren op donderdag 11 september 1856 in Workum. Volgt 15.
4   JAPPE SCHAAF is geboren op donderdag 25 januari 1816 om 06:30 in gemeente Hemelumer Oldeferd, zoon van Douwe Cornelis Schaaf (zie 2) en Reinder Jappes Sterg Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 januari 1816. Jappe is overleden op zondag 20 december 1829 om 12:00 in Koudum, Galamadammen, 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 december 1829.
5   TAAT DOUWES SCHAAF is geboren op vrijdag 11 april 1817 in gemeente Hemelumer Oldeferd, dochter van Douwe Cornelis Schaaf (zie 2) en Reinder Jappes Sterg Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1817. Taat is overleden op woensdag 11 december 1867 om 11:00 in gemeente Hemelumer Oldeferd, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1867. Taat trouwde met Haring Pieters Pyttersma 38 of 39 jaar oud, op zondag 3 februari 1861 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Haring is geboren in 1822 in Rijswijk. Haring is overleden op donderdag 1 mei 1913 in gemeente Hemelumer Oldeferd, 90 of 91 jaar oud.
6   BROER DOUWES SCHAAF is geboren op zaterdag 25 juli 1818 in gemeente Hemelumer Oldeferd, zoon van Douwe Cornelis Schaaf (zie 2) en Reinder Jappes Sterg Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1818. Broer is overleden op donderdag 17 juni 1852 in Stavoren, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 juni 1852. Broer trouwde met Gooykje Pieters Tresling 30 jaar oud, op zondag 4 februari 1844 in gemeente Hemelumer Oldeferd. Gooykje is geboren op donderdag 20 januari 1814 in Stavoren, dochter van Pieter Thomas Tresling en Yda Willems Heinsius. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 januari 1814. Gooykje is overleden op vrijdag 4 november 1870 in Stavoren, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 november 1870.
Kinderen van Broer en Gooykje:
1 Douwe Schaaf. Volgt 16.
2 Ijda (Ida) Schaaf, geboren op zondag 9 mei 1847 in Stavoren. Volgt 17.
7   DIRK DOUWES SCHAAF is geboren op zondag 19 maart 1820 om 21:00 in gemeente Hemelumer Oldeferd, zoon van Douwe Cornelis Schaaf (zie 2) en Reinder Jappes Sterg Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 maart 1820. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Andries Seerps de Boer (1784-1835). Dirk is overleden op woensdag 30 augustus 1826 in gemeente Hemelumer Oldeferd, 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1826. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Andries Seerps de Boer (1784-1835).
Adres:
± 1826     No 163, Koudum, Galamadammen
8   VULKER SCHAAF is geboren op vrijdag 21 juni 1822 om 23:00 in gemeente Hemelumer Oldeferd, dochter van Douwe Cornelis Schaaf (zie 2) en Reinder Jappes Sterg Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1822. Bij de geboorteaangifte van Vulker was de volgende getuige aanwezig: Andries Seerps de Boer (1784-1835). Vulker is overleden op dinsdag 28 juli 1840 om 02:00 in gemeente Hemelumer Oldeferd, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1840.
9   PIETER SCHAAF is geboren op dinsdag 18 mei 1824 om 18:00 in Koudum, Galamadammen, zoon van Douwe Cornelis Schaaf (zie 2) en Reinder Jappes Sterg Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 mei 1824. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Sjoerds van der Meer (geb. ±1794). Pieter is overleden op zondag 12 juli 1840 om 18:00 in Koudum, Galamadammen, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1840.
10   DRIES SCHAAF is geboren op zondag 25 juni 1826 om 14:00 in gemeente Hemelumer Oldeferd, zoon van Douwe Cornelis Schaaf (zie 2) en Reinder Jappes Sterg Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juli 1826. Bij de geboorteaangifte van Dries waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Seerps de Boer (1784-1835) en Sjoerds van der Meer (geb. ±1794). Dries is overleden op dinsdag 24 oktober 1826 om 03:00 in gemeente Hemelumer Oldeferd, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 oktober 1826. Bij de overlijdensaangifte van Dries was de volgende getuige aanwezig: Andries Seerps de Boer (1784-1835).
Adres:
± 1826     Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd (gestorven no 163)
11   DRIES SCHAAF is geboren op zondag 3 oktober 1830 in gemeente Hemelumer Oldeferd, dochter van Douwe Cornelis Schaaf (zie 2) en Reinder Jappes Sterg Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 oktober 1830. Dries is overleden op dinsdag 22 mei 1906 in Stavoren, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1906.
Beroep:
± 1862     Dienstmeid
Dries trouwde met Gerrit Mulder 36 jaar oud, op zondag 25 mei 1862 in Stavoren. Gerrit is geboren op maandag 31 oktober 1825 in Stavoren, zoon van Beernt Gerrits Mulder en Jies Wiebes Kooyma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 november 1825. Gerrit is overleden op maandag 31 juli 1893 in Stavoren, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1893. Gerrit is weduwnaar van Jeltje Dokkum (1821-1854), met wie hij trouwde op zondag 2 juni 1850 in Stavoren. Gerrit begon eerder een relatie op zondag 16 maart 1856 in Stavoren met Sophia Hanses Bakker (1825-1861).

GENERATIE 4

12   REINSKJE SCHAAF is geboren op zaterdag 1 april 1848 in Workum, dochter van Cornelis Douwes Schaaf (zie 3) en Antje Rienks Baarda Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 april 1848. Reinskje is overleden op woensdag 15 november 1848 in Workum, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 november 1848.
13   AALTJE SCHAAF is geboren op woensdag 9 januari 1850 in Workum, dochter van Cornelis Douwes Schaaf (zie 3) en Antje Rienks Baarda Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 januari 1850. Aaltje is overleden op zaterdag 23 augustus 1851 in Sneek, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 augustus 1851.
14   AALTJE SCHAAF is geboren op donderdag 1 juli 1852 in Workum, dochter van Cornelis Douwes Schaaf (zie 3) en Antje Rienks Baarda Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 juli 1852. Aaltje is overleden op maandag 20 augustus 1928 in Zeist, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1928. Aaltje trouwde met Haring de Graaff ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 3 juni 1875 in Enkhuizen. Haring is geboren omstreeks 1850 in Enkhuizen, zoon van Willem Sijbrandsz de Graaff en Sijntje Kuiper.
Beroep:
± 1875     Visser
15   DOUWE SCHAAF is geboren op donderdag 11 september 1856 om 01:00 in Workum [bron: Akte Schaaf-Geboorte 1856-Douwe.pdf], zoon van Cornelis Douwes Schaaf (zie 3) en Antje Rienks Baarda Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 september 1856 [bron: Burgerlijke stand]. Douwe is overleden op maandag 14 november 1904 in Lemmer, 48 jaar oud [bron: Akte Schaaf-Overlijden 1904-Douwe.pdf]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 november 1904.
Adressen:
van ± 1875 tot ± 1876     Sneek   [bron: Akte Schaaf-Huwelijk bijlagen 1888-1-Douwe.png]
van ± 1888 tot 14-11-1904     Lemmer
Beroepen:
van ± 1888 tot ± 1894     Stoombootknechht
van ± 1896 tot 14-11-1904     Sluiswachterknecht   [bron: Akte Schaaf-Overlijden 1904-Douwe.pdf]
Douwe trouwde met Anna de Wreede 24 jaar oud, op vrijdag 20 april 1888 in Lemmer [bron: Akte Schaaf-Huwelijk 1888-Douwe 1+2.pdf]. Anna is geboren op donderdag 29 oktober 1863 om 06:00 in Lemmer [bron: Akte Wreede-Geboorte 1863-Anna-de.pdf], dochter van Cornelia de Wreede. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 oktober 1863. Anna is overleden op maandag 19 december 1932 om 19:30 in Lemmer, 69 jaar oud [bron: Akte Wreede-Overlijden 1932-Anna.pdf]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 december 1932.
Adres:
± 1926     Lemmer
Kinderen van Douwe en Anna:
1 Cornelia Schaaf, geboren op zondag 16 december 1888 in Lemmer. Volgt 18.
2 Cornelis Schaaf, geboren op vrijdag 21 november 1890 in Lemmer. Volgt 19.
3 Antje Schaaf, geboren op donderdag 26 april 1894 in Lemmer. Volgt 20.
4 Bauke Schaaf, geboren op vrijdag 17 juli 1896 in Lemmer. Volgt 21.
5 Sjoerd Schaaf, geboren op zondag 24 april 1898 in Lemmer. Volgt 22.
6 Douwe Schaaf, geboren op maandag 17 september 1900 in Lemmer. Volgt 23.
7 Cornelia Schaaf, geboren op woensdag 17 september 1902 in Lemmer. Volgt 24.
16   DOUWE SCHAAF zoon van Broer Douwes Schaaf (zie 6) en Gooykje Pieters Tresling
17   IJDA (IDA) SCHAAF is geboren op zondag 9 mei 1847 in Stavoren, dochter van Broer Douwes Schaaf (zie 6) en Gooykje Pieters Tresling Ida is overleden op woensdag 24 december 1890 in Balk, 43 jaar oud.

GENERATIE 5

18   CORNELIA SCHAAF is geboren op zondag 16 december 1888 om 03:00 in Lemmer [bron: Akte Schaaf-Geboorte 1888-Cornelia.pdf], dochter van Douwe Schaaf (zie 15) en Anna de Wreede Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 december 1888. Cornelia is overleden op vrijdag 1 januari 1897 om 19:00 in Lemmer, 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 januari 1897.
19   CORNELIS SCHAAF is geboren op vrijdag 21 november 1890 in Lemmer [bron: Akte Schaaf-Geboorte 1890-Cornelis.pdf], zoon van Douwe Schaaf (zie 15) en Anna de Wreede Cornelis is overleden op zaterdag 26 juni 1943 in Dordrecht, 52 jaar oud [bron: Dordrechtsche courant_28-juni-1943].
Adres:
van ± 1943 tot 26-06-1943     Singel 108, Dordrecht, Nederland
Beroep:
± 1923     Stoker
Cornelis trouwde met Gouda Rombout 35 jaar oud, op donderdag 9 augustus 1923 in Dordrecht [bron: Akte Schaaf-Huwelijk 1923-Cornelis.pdf]. Gouda is geboren op vrijdag 27 januari 1888 in Dordrecht [bron: Akte Rombout-Geboorte 1888-Gouda.png], dochter van Pieter Rombout en Gouda Littooij. Gouda is overleden op zaterdag 10 juli 1982 in Dordrecht, 94 jaar oud [bron: zie foto grafsteen].
20   ANTJE SCHAAF is geboren op donderdag 26 april 1894 om 19:00 in Lemmer, dochter van Douwe Schaaf (zie 15) en Anna de Wreede Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 april 1894.
Adres:
± 1920     Amsterdam
Antje trouwde met Keimpe de Jong 30 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1920 in Lemmer [bron: Akte Schaaf-Huwelijk 1920-Antje.jpg]. Keimpe is geboren op zondag 9 februari 1890 om 06:30 in Leeuwarden, (op schip) [bron: Akte de Jong-Geboorte 1890-Keimpe.pdf], zoon van Jan Ages de Jong en Jitske Jans Wiersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1890.
Adres:
± 1920     Enkhuizen
Beroep:
± 1920     Matroos
21   BAUKE SCHAAF is geboren op vrijdag 17 juli 1896 om 01:00 in Lemmer [bron: Akte Schaaf-Huwelijk Bijlage 1923-1-Bauke.jpg], zoon van Douwe Schaaf (zie 15) en Anna de Wreede Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1896. Bauke is overleden op woensdag 20 juli 1988 in Lemmer, 92 jaar oud. Hij is begraven in Lemmer, nieuw [bron: Graftombe.nl].
Beroep:
± 1923     Magazijnbediende
Bauke trouwde met Antje Schaap 21 jaar oud, op donderdag 22 november 1923 in Lemmer [bron: Akte Schaaf-Huwelijk 1923-Bauke.jpg]. Antje is geboren op zondag 25 mei 1902 in Echten [bron: Akte Schaaf-Huwelijk Bijlage 1923-3-Bauke.jpg], dochter van Johannes Schaap en Grietje Lammerts. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1902. Antje is overleden op vrijdag 21 juli 2000 in Lemmer, 98 jaar oud. Zij is begraven in Lemmer, nieuw [bron: Graftombe.nl].
22   SJOERD SCHAAF is geboren op zondag 24 april 1898 om 16:00 in Lemmer, zoon van Douwe Schaaf (zie 15) en Anna de Wreede Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 april 1898.
23   DOUWE SCHAAF
opa_lemmer.jpg oma_lemmer.jpg
Douwe Schaaf
Tietje de Jong
is geboren op maandag 17 september 1900 in Lemmer, zoon van Douwe Schaaf (zie 15) en Anna de Wreede Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 september 1900. Douwe is overleden op maandag 29 april 1974 in Lemmer, 73 jaar oud [bron: Graftombe.nl]. Hij is begraven in Lemmer, nieuw [bron: Graftombe.nl].
Adres:
± 1935     Polderdijk 97, Lemmer, Nederland
Beroep:
van ± 1926 tot ± 1964     brievenbesteller
Douwe trouwde met Tietje de Jong 20 jaar oud, op donderdag 20 mei 1926 in Lemmer [bron: Akte Schaaf-Huwelijk 1926-Douwe.png]. Tietje is geboren op zaterdag 16 september 1905 om 20:00 in Lemmer [bron: Akte de Jong-Geboorte 1905-Tietje.png], dochter van Gerrit de Jong en Saakje Pieters Ladenius. Tietje is overleden op vrijdag 20 juni 1997 in Sneek, 91 jaar oud [bron: Graftombe.nl]. Zij is gecremeerd op woensdag 25 juni 1997 in Heereveen, Nieuweschoot [bron: Graftombe.nl].
Kinderen van Douwe en Tietje:
1 Gerrit Schaaf, geboren in Lemmer. Volgt 25.
2 Cornelis Douwe Schaaf. Volgt 26.
3 Anna Schaaf, geboren op woensdag 25 mei 1927 in Lemmer. Volgt 27.
4 Saakje Janke Schaaf, geboren op zondag 28 september 1947 in Lemmer. Volgt 28.
5 Sjaak Jan Schaaf, geboren op donderdag 14 februari 1952 in Lemmer. Volgt 29.
24   CORNELIA SCHAAF is geboren op woensdag 17 september 1902 in Lemmer, dochter van Douwe Schaaf (zie 15) en Anna de Wreede Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1902. Cornelia is overleden op donderdag 21 oktober 1999 in Lemmer, 97 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 26 oktober 1999 in Lemmer, nieuw [bron: Leeuwarder courant].
Adres:
Parkstraat 78, 8531KC Lemmer
Cornelia trouwde met Otte Klijnstra 27 jaar oud, op woensdag 18 april 1928 in Lemmer. Otte is geboren op vrijdag 21 september 1900 in Sloten, zoon van Bokke Jurjens Klijnstra en Antje Ottes Bajema Bajema. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 september 1900. Otte is overleden op dinsdag 17 september 1935 in Lemmer, 34 jaar oud.
Beroep:
± 1928     Dekknecht
Kind van Cornelia en Otte:
1 Douwe Klijnstra. Volgt 30.

GENERATIE 6

25   GERRIT SCHAAF is geboren in Lemmer, zoon van Douwe Schaaf (zie 23) en Tietje de Jong Gerrit trouwde met (J) Edna Gilliam in Nieuw Zeeland.
Adres:
Dunedin, Nieuw Zeeland
Kind van Gerrit en (J):
1 Allison Schaaf, geboren in Nieuw Zeeland. Volgt 31.
26   CORNELIS DOUWE SCHAAF zoon van Douwe Schaaf (zie 23) en Tietje de Jong Cornelis trouwde met Jikke Zeldenrust in Lemmer.
Kinderen van Cornelis en Jikke:
1 Sandra Schaaf, geboren op woensdag 6 mei 1970 in Lemmer. Volgt 32.
2 Douwe Cornelis Schaaf, geboren op maandag 21 november 1977 in Lemmer. Volgt 33.
27   ANNA SCHAAF is geboren op woensdag 25 mei 1927 in Lemmer, dochter van Douwe Schaaf (zie 23) en Tietje de Jong Anna is overleden op maandag 23 september 2002 in Den Haag, 75 jaar oud. Zij is begraven in Rijswijk, Eikelenburg. Anna trouwde met Johannes Willem Smits 28 jaar oud, op maandag 5 januari 1953 in Lemmer. Johannes is geboren op zondag 26 oktober 1924 in Utrecht, zoon van Andries Johannes Nicolaas Smits en Elisabeth TorcquAndré. Johannes is overleden op zondag 5 juli 1992 in Leidschendam, 67 jaar oud. Hij is begraven in Rijswijk, Eikelenburg.
Adressen:
Voorburg
± 1954     Rijnlaan, Utrecht
Beroep:
van ± 1954 tot ± 1990     Rijks ambtenaar
Kinderen van Anna en Johannes:
1 Andries Johannes Nicolaas (AndrAndré) Smits, geboren op woensdag 17 februari 1954 in Utrecht. Volgt 34.
2 Douwe Smits, geboren op zondag 5 februari 1956 in Utrecht. Volgt 35.
3 Titia Elisabeth Anna (Titia) Smits, geboren op zaterdag 13 september 1958 in Utrecht. Volgt 36.
4 Johannes Willem (Jan) Smits, geboren op maandag 23 oktober 1961 in Utrecht. Volgt 37.
28   SAAKJE JANKE SCHAAF
saakje_jankje_schaaf.jpg
Saakje Jankje Schaaf
is geboren op zondag 28 september 1947 in Lemmer, dochter van Douwe Schaaf (zie 23) en Tietje de Jong Saakje is overleden op maandag 14 juni 1948 in Lemmer, 8 maanden oud. Zij is begraven in Lemmer, oud.
29   SJAAK JAN SCHAAF is geboren op donderdag 14 februari 1952 in Lemmer, zoon van Douwe Schaaf (zie 23) en Tietje de Jong Sjaak begon een relatie met Hennie Walsweer. Hennie is geboren op dinsdag 13 januari 1970.
Kinderen van Sjaak en Hennie:
1 Eric Schaaf, geboren in Sneek. Volgt 38.
2 Tessa Schaaf, geboren in Sneek. Volgt 39.
3 Wendy Schaaf, geboren op donderdag 29 november 1979 in Sneek. Volgt 40.
30   DOUWE KLIJNSTRA zoon van Otte Klijnstra en Cornelia Schaaf (zie 24)
Adres:
Parkstraat 78, 8531KC Lemmer

GENERATIE 7

31   ALLISON SCHAAF is geboren in Nieuw Zeeland, dochter van Gerrit Schaaf (zie 25) en (J) Edna Gilliam Allison trouwde met Ronald Tapp in Nieuw Zeeland. Ronald is geboren in Nieuw Zeeland.
Kind van Allison en Ronald:
1 Kimberlee Ann tapp, geboren op dinsdag 29 november 1994 in Nieuw Zeeland. Volgt 41.
32   SANDRA SCHAAF is geboren op woensdag 6 mei 1970 in Lemmer, dochter van Cornelis Douwe Schaaf (zie 26) en Jikke Zeldenrust
33   DOUWE CORNELIS SCHAAF is geboren op maandag 21 november 1977 in Lemmer, zoon van Cornelis Douwe Schaaf (zie 26) en Jikke Zeldenrust
Adres:
34   ANDRIES JOHANNES NICOLAAS (ANDRAndré) SMITS is geboren op woensdag 17 februari 1954 om 04:05 in Utrecht, zoon van Johannes Willem Smits en Anna Schaaf (zie 27) Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1954.
Adressen:
van ± 1954 tot ± 1956     Rijnlaan, Utrecht
van ± 1956 tot ± 1966     Reitdiepstraat 18-1, Utrecht, Nederland
van ± 1966 tot ± 1980     Brinnolaan 48, Voorburg, Nederland
van ± 1980 tot ± 1985     Hartzstraat 108, Voorburg
van ± 1985 tot ± 1995     Corbulokade 44, Voorburg, Nederland
van ± 1995     Hoogland, Nederland
AndrAndré trouwde met Akke Hendrika (Anke) Visser 22 jaar oud, op woensdag 16 april 1980 in Voorburg. Anke is geboren op zondag 22 september 1957 om 10:30 in Den Haag, dochter van Kornelis (Cees) Visser en Fijtje Marijtje (Marijke) Kruiswijk. Bij de geboorte woog Anke 3062 gr.
Adressen:
Hoogland
van ± 1980 tot ± 1985     Hartzstraat 108, Voorburg, Nederland
van ± 1985 tot ± 1995     Corbulokade 44, Voorburg, Nederland
van ± 1995     Hoogland, Nederland
Kind van AndrAndré en Anke:
1 Melanie Smits, geboren op donderdag 13 augustus 1987 in Voorburg. Volgt 42.
35   DOUWE SMITS is geboren op zondag 5 februari 1956 in Utrecht, zoon van Johannes Willem Smits en Anna Schaaf (zie 27) Douwe begon een relatie met Clara Elisabeth (Ellen) Driehuizen.
Kind van Douwe en Ellen:
1 Sterre Eleonore Smits, geboren op maandag 15 november 1993 in Den Haag. Volgt 43.
36   TITIA ELISABETH ANNA (TITIA) SMITS is geboren op zaterdag 13 september 1958 in Utrecht, dochter van Johannes Willem Smits en Anna Schaaf (zie 27) Titia trouwde met Johan Baptist (Han) Allebes op vrijdag 2 november 1990 in Voorburg. Han is een zoon van Bartelomeus Johannes Baptist Allebes en Gretha Louise Gijp.
Kinderen van Titia en Han:
1 Kevin Arwin (Arwin) Allebes, geboren op dinsdag 26 november 1991 in Zoetermeer. Volgt 44.
2 Erwin Patrick (Erwin) Allebes, geboren op zaterdag 18 september 1993 in Zoetermeer. Volgt 45.
37   JOHANNES WILLEM (JAN) SMITS is geboren op maandag 23 oktober 1961 in Utrecht, zoon van Johannes Willem Smits en Anna Schaaf (zie 27) Jan trouwde met Burgina Willemina (Burdy) van de Laar 22 jaar oud, op donderdag 28 maart 1991 in Voorburg. Burdy is geboren op maandag 19 augustus 1968 in Leiden, dochter van Pieter Jozef Van de Laar en Lena Hopman.
Kinderen van Jan en Burdy:
1 Johannes Willem Pieter (Joey) Smits, geboren op zaterdag 27 juli 1991 in Voorburg. Volgt 46.
2 Pieter Jozef Johannes (Mike) Smits, geboren op vrijdag 12 juni 1998 in Leidschendam. Volgt 47.
38   ERIC SCHAAF is geboren in Sneek, zoon van Sjaak Jan Schaaf (zie 29) en Hennie Walsweer
39   TESSA SCHAAF is geboren in Sneek, dochter van Sjaak Jan Schaaf (zie 29) en Hennie Walsweer
40   WENDY SCHAAF is geboren op donderdag 29 november 1979 in Sneek, dochter van Sjaak Jan Schaaf (zie 29) en Hennie Walsweer Wendy begon een relatie met [Twijfelachtig] Marten Wesselius. Marten is geboren op dinsdag 2 april 1974 in Heerenveen.
Kind van Wendy en Marten:
1 Finn Wesselius, geboren op woensdag 31 december 2008. Volgt 48.

GENERATIE 8

41   KIMBERLEE ANN TAPP is geboren op dinsdag 29 november 1994 in Nieuw Zeeland, dochter van Ronald Tapp en Allison Schaaf (zie 31)
42   MELANIE SMITS is geboren op donderdag 13 augustus 1987 in Voorburg, dochter van Andries Johannes Nicolaas (AndrAndré) Smits (zie 34) en Akke Hendrika (Anke) Visser Melanie bleef ongehuwd.
Adressen:
van ± 1987 tot ± 1995     Corbulokade 44, Voorburg, Nederland
van ± 1995     Hoogland, Nederland
43   STERRE ELEONORE SMITS is geboren op maandag 15 november 1993 in Den Haag, dochter van Douwe Smits (zie 35) en Clara Elisabeth (Ellen) Driehuizen
44   KEVIN ARWIN (ARWIN) ALLEBES is geboren op dinsdag 26 november 1991 in Zoetermeer, zoon van Johan Baptist (Han) Allebes en Titia Elisabeth Anna (Titia) Smits (zie 36)
45   ERWIN PATRICK (ERWIN) ALLEBES is geboren op zaterdag 18 september 1993 in Zoetermeer, zoon van Johan Baptist (Han) Allebes en Titia Elisabeth Anna (Titia) Smits (zie 36)
46   JOHANNES WILLEM PIETER (JOEY) SMITS is geboren op zaterdag 27 juli 1991 in Voorburg, zoon van Johannes Willem (Jan) Smits (zie 37) en Burgina Willemina (Burdy) van de Laar
47   PIETER JOZEF JOHANNES (MIKE) SMITS is geboren op vrijdag 12 juni 1998 in Leidschendam, zoon van Johannes Willem (Jan) Smits (zie 37) en Burgina Willemina (Burdy) van de Laar
48   FINN WESSELIUS is geboren op woensdag 31 december 2008, zoon van Marten Wesselius en Wendy Schaaf (zie 40)
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 15-04-2012 13:05 door AndrAndré Smits